Clubs - Ffostrasol - Appearances & Goal Scorers 2012-13


641876 - Dafydd Rhys Adams
488640 - Ian Ayers
483845 - Tony R Batstone
541565 - Rhys G Bevan
535235 - Alun G Bowen
628841 - Dafydd Bowen
640457 - Gwynfor Bowen
552422 - Iolo Cheung
554952 - Daniel L Davies
583192 - Dyfan R Davies
477126 - Dyfrig I Davies
531312 - Gareth W Davies
477131 - Geraint Davies
471192 - Gethin J Davies
621654 - Huw Davies
554955 - Wyn L Davies
580060 - Steffan Edwards
477127 - Dafydd Evans
477132 - Dafydd L Evans
578320 - Gareth E Evans
584995 - Osian T Evans
584993 - Tomos Evans
550602 - Martin Ferris
625295 - Michael W Ginder
639095 - Aaron Graham
632941 - Glyn Hughes
630483 - Rhodri Hughes
588283 - Chris Jones
483850 - Gary Jones
627824 - Hefin Jones
471186 - Jonathan E Jones
477130 - Mark A Jones
540296 - Rhydian G Jones
548325 - Thomas L Jones(Ti)
470728 - Matthew T Jordan
525322 - Dean J Lowdon
582925 - Dafydd Morgan
583189 - Llewelyn Morgan
497336 - Llion R Parry
585000 - Gwyn A Rennolf
530095 - Gruff Sambrook
583297 - Deiniol Y Sion
488614 - Dyfed Sion
618891 - Mark Stapleton
628842 - Owain Taylor
639097 - Stephen M Taylor
535236 - Ioan Teifi
525324 - Carwyn Thomas
548364 - Gareth G Thomas
483849 - Gethin Thomas
511145 - Arwyn Vobe
483842 - Aled Whitfield
495448 - Dylan Williams


Appearances:-

Div 2 Res Cup L. Cup Bay Cup P.E. Cup S.C. Cup
Aled Whitfield 1
Alun G Bowen 2
Carwyn Thomas 3
Chris Jones 1
Dafydd Bowen 1
Dafydd Evans 2
Dafydd L Evans 1
Dafydd Morgan 1
Daniel L Davies 3
Dean J Lowdon 1
Deiniol Y Sion 1
Dylan Williams 3
Gareth E Evans 2
Gareth W Davies 1
Gary Jones 2
Geraint Davies 1
Gethin J Davies 3
Gethin Thomas 1
Gruff Sambrook 1
Hefin Jones 3
Huw Davies 1
Ian Ayers 2
Iolo Cheung 1
Owain Taylor 1
Rhodri Hughes 3
Rhydian G Jones 1
Rhys G Bevan 3
Steffan Edwards 1
Tomos Evans 1
Tony R Batstone 1
Wyn L Davies 1


Ffostrasol Goals:-

Total Goals:-
Daniel L Davies - 9
Hefin Jones - 8
Gethin J Davies - 7
Michael W Ginder - 5
Gareth W Davies - 4
Dylan Williams - 3
Dafydd Rhys Adams - 2
Alun G Bowen - 2
Dafydd Evans - 2
Dafydd L Evans - 2
Rhodri Hughes - 2
Ian Ayers - 1
Rhys G Bevan - 1
Gwynfor Bowen - 1
Iolo Cheung - 1
Osian T Evans - 1
Rhydian G Jones - 1
Llewelyn Morgan - 1
Gethin Thomas - 1

League Goals (Costcutter Ceredigion League games only):-
Daniel L Davies - 7
Hefin Jones - 7
Gethin J Davies - 6
Michael W Ginder - 4
Gareth W Davies - 3
Dylan Williams - 3
Dafydd Rhys Adams - 2
Alun G Bowen - 2
Rhodri Hughes - 2
Ian Ayers - 1
Rhys G Bevan - 1
Gwynfor Bowen - 1
Iolo Cheung - 1
Dafydd Evans - 1
Dafydd L Evans - 1
Osian T Evans - 1
Rhydian G Jones - 1
Llewelyn Morgan - 1
Gethin Thomas - 1

Cup Goals (Cup competitions of Costcutter Ceredigion League only):-
Daniel L Davies - 2
Gareth W Davies - 1
Gethin J Davies - 1
Dafydd Evans - 1
Dafydd L Evans - 1
Michael W Ginder - 1
Hefin Jones - 1

Division 2 Goals:-
Daniel L Davies - 7
Hefin Jones - 7
Gethin J Davies - 6
Dafydd Rhys Adams - 2
Alun G Bowen - 2
Rhodri Hughes - 2
Dylan Williams - 2
Ian Ayers - 1
Rhys G Bevan - 1
Iolo Cheung - 1
Dafydd Evans - 1
Gethin Thomas - 1

Reserves Cup Goals:-
Michael W Ginder - 4
Gareth W Davies - 3
Gwynfor Bowen - 1
Dafydd L Evans - 1
Osian T Evans - 1
Rhydian G Jones - 1
Llewelyn Morgan - 1
Dylan Williams - 1

League Cup Goals:-
-

Bay Cup Goals:-
-

South Cards Cup Goals:-
Daniel L Davies - 2
Gareth W Davies - 1
Gethin J Davies - 1
Dafydd Evans - 1
Hefin Jones - 1

Percy Eldridge Cup Goals:-
Dafydd L Evans - 1
Michael W Ginder - 1 

 
Costcutter Ceredigion League - Contact us on webmaster@ceredigionleague.co.uk